Show/Hide Toolbars

RiverSoftAVG Products Help

Navigation: Code Documentation > RSCharting > RSChartLegends > Classes > TRSChartLegendBox > Methods

TRSChartLegendBox.GetLegendStrings(TObject,TStrings) Method

Scroll Prev Top Next More

Represents method GetLegendStrings(TObject,TStrings).

Namespace: RSChartLegends

Parameters

Sender

Type: TObject

Strings

Type: TStrings

RiverSoftAVG Products Help © 1996-2016 Thomas G. Grubb